บริการวิเคราะห์ทดสอบทั้งในและนอกสถานที่ ในการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของตัวอย่าง ดิน หิน ทราย เหล็ก ซิเมนต์ คอนกรีต หรือความแข็งแรงของโครงสร้างคอนกรีต ความหนาแน่นของการบดอัดดินหรือหินคลุก และเป็นหน่วยตรวจสอบมาตรฐานชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปขอสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น แผ่นพื้น หรือเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

          นอกจากนี้ยังมีหน่วยบริการวิเคราะห์ทดสอบไม้ เพื่อให้บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของตัวอย่างไม้ และไม้ประกอบ รวมทั้งการให้คำแนะนำในการก่อสร้างโรงงานแปรรูปไม้ วิเคราะห์วิจัยเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงขึ้น