ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ที่อยู่ : 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161

โทรศัพท์ : 0-7567-3225, 0 -7567-3248-50 โทรสาร : 0-7567-3242

หรือติดต่อคุณณฐมน นุ่นรักษา หัวหน้าฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ โทร (66) 7567 3232 อีเมล csopa@wu.ac.th

เว็บไซด์ : http://cse.wu.ac.th

facebook : wu sem