ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์

พิมพ์ชื่อครุภัณฑ์เป็นภาษาไทย :

หมายเหตุ : เมื่อกดปุ่มค้นหาแล้วอาจจะต้องใช้เวลารอพอสมควรเนื่องจากข้อมูลครุภัณฑ์มีเยอะให้รอจนกว่าระบบจะแสดงข้อมูลครุภัณฑ์ที่ค้นหา