หน้าหลัก (ต้องการจองใช้ห้องปฏิบัติการกรุณาติดต่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ)

ข้อปฎิบัติในการจอง

1. ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

2. สามารถจองห้องปฏิบัติการโดยการติดต่อจองผ่านผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หรือแจ้งจองผ่าน LINE Openchat โดยต้องแจ้ง ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ และรายละเอียดให้ครบถ้วน

3. ดูข้อมูลติดต่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการได้ที่เมนู--->ห้องปฏิบัติการ--->ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

4. เมื่อติดต่อจองห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วผู้ดูแลห้องปฏิบัติการจะทำการลงตารางการจองใช้ให้

5. ดูข้อมูลตารางการใช้ห้องปฏิบัติการได้ที่เมนู--->ห้องปฏิบัติการ--->ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ

คู่มือการใช้งานระบบ (Click)