ชื่อผู้ใช้ :

 

รหัสผ่าน :

 


  Hot line
จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.
Call Center T.3235

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://cse.wu.ac.th
ระบุ"ชื่อผู้ใช้" และ"รหัสผ่าน" ของระบบ email


ข่าวประชาสัมพันธ์
 งานซ่อมแซม ที่ฝ่ายรับผิดชอบ
    งานซ่อมแซม ที่ฝ่ายพัฒนาและบำรุงรักษาฯศคว. รับผิดชอบ 1.ครุภัณฑ์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทุกชนิด 2.ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ที่ติดตั้งและใช้งานในห้องปฏิบัติการ ศคว. 3.ระบบสแกนเข้าออก และกล้องวงจรปิด ที่ติดตั้งและใช้งานในห้องปฏิบัติการ ศคว. งานซ่อมอื่นๆ เช่น ประปา ไฟฟ้า ประตู หน้าต่าง เครื่องปรับอากาศ ผู้ใช้บริการกรุณาแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบครับ


ระบบแจ้งซ่อมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
@@ต้นแบบระบบโดยระบบ E-services ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์@@