ชื่อผู้ใช้ :

 

รหัสผ่าน :

 


  Hot line
จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.
Call Center T.3235

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://cse.wu.ac.th
ระบุ"ชื่อผู้ใช้" และ"รหัสผ่าน" ของระบบ email


ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบแจ้งซ่อมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
@@ต้นแบบระบบโดยระบบ E-services ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์@@